Privacy-statement

Magician Evert van Asselt, uniek entertainment voor iedereen.

Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Magician Evert van Asselt kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Magician Evert van Asselt, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Magician Evert van Asselt verstrekt.

Magician Evert van Asselt kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam;
  • Uw adresgegevens;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw e-mailadres.

Waarom Magician Evert van Asselt gegevens nodig heeft:

Magician Evert van Asselt verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Magician Evert van Asselt uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Magician Evert van Asselt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

Magician Evert van Asselt verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervan wordt u uiteraard op de hoogte gebracht en om toestemming gevraagd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@evertvanasselt.nl. Magician Evert van Asselt zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Magician Evert van Asselt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Magician Evert van Asselt maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Magician Evert van Asselt verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Magician Evert van Asselt op via info@evertvanasselt.nl

Magician Evert van Asselt is als volgt te bereiken:

Oude Havenstraat 6
4421 HX Biezelinge
K.v.K.: 57656495
BTW-nummer: NL.21.99.47.788.B01
Telefoon: 0113-405162
E-mailadres: info@evertvanasselt.nl